петък, 30 декември 2011 г.

Въпроси към проект 1 милион- Има ли определена територия на която да се залесят тези дървета?

Не, няма конкретна територия. Идеята е да се засадят в България. Естествено обача е да се спазват основните лесовъдски принципи. За овошните дървета това няма да е от решаващо значение.
Надяваме се да имаме възможност да работим върху държавни и частни земи. Всеки, който участва може да види Подходящите дървета за неговия регион, надморска височина и почви.

- Колко човека участват в това начинание?

Това е един от най-важните въпроси. Основната цел не е да се засадят някакви си един милион дървета. Идеята е всеки един човек да може да участва. Няма значение къде се намирате в България, важното е, че искате да покажете и дадете пример, че добрите идеи, добрите хора и доброволческите инициативи могат да бъдат полезни и с общи усилия да променяме света, в който живеем. Природата има нужда от нас и считаме, че дойде времето да действаме в нейна полза.
В този ред на мисли можем да се съберем и участваме 100-на човека, но важното е да разширим идеята и в нея да участва всеки един човек от България.
Идеята е напълно отворена и свободна. В нея могат да участват неограничен брой хора.

Как всеки един човек от България може да участва?

Имаме създадено място в което се отброяват всички акции и дървета. Има списък с дървета подходящи за различните части на страната. Ако примерно сте от Варна. Виждате подходящите дървета във вашия район и действате. 1) Намирате подходящо и сигурно местенце на вашето бъдещо дърво. 2) Намирате фиданка от най-близкия разсадник и я засаждате по Правилата. 3) Намирате семена от дървото, което ви вдъхновява и правите разсад на мястото, където искате да расте за в бъдеще.
Едно от условията за участие в проекта е да снимате вашата фиданка, семена или едногодишен поник, който засаждате на определеното от вас място.
Всичко това изпращате на нашия официален мейл. В отговор ще получите специален сертификат с табелка на която ще е описан проекта. Ако участвате с повече от едно дръвче на табелката ще са описани всички дръвчета.

- Кой финансира целия проект?

Това е проект, който няма и не иска да има финансова помощ или намеса. Идеята е революционна, но никой не е казал, че това ще ни спре. Ние разчитаме на доброволните действия и усилия на всякакви хора от България. Ако някой реши да купи 100 фоданки и да ги залеси ще бъде прекрасно, но целта ни е да предложим на Едно предизвикателство и изпитание нашите съвременни схващания за успех и монетарна система. Парите може да са всичко, но някой добри каузи могат да бъдат по-силни от тях и да се осъществят без тяхната намеса. Ако успеем да се обединим за нещо позитивно и добронамерено, значи целта е постигната.
Ако в края на 2014г. Успеем да засадим 1000000 дървета без да сме използвали парите на някой конкретен човек или организация, ще бъде една малка победа на обикновените хора, доброто, добродетелите и добруването. Нека всеки сам реши дали би участвал в подобна кауза. Защото крайната цел е това да се преведе като пример по цялата Планета и хората да повярват, че заедно могат да работят и да успяват без значение на религията, етноса или цвета на кожата..и тогава да засадят ..нашата втора цел : 7 милиарда дътвета. Вместо да се вайкаме, че има стотици милиони декари и хектари унищожени гори, ще започен с реални действия и зелен пример, който освен всичко ще ни научи да ценим и уважаваме природата и нейните творения. Тук може да се говори много, но нека всеки сам да реши дали би превъзмогнал своите слабости и би направил това усилие. Ти решаваш!


- Каква е крайната цел?

Крайната цел е с примера, който даваме, да вдъхновим повече хора в запазването на безценното природно богатство, което имаме. След проект 1000000, който се надяваме да се случи до 2014г.-2015г. ни очаква най-голямото предизвикателство: Проект Земя: 7 милиарда засадени дървета на Планетата без намесата на финансови донори, спонсори и т. н. Проект изцяло отдаден на хората и човечеството. От хората към природата и майката Земя, на която живеем.

- Кой стои зад това?

Шепа ентудиазирани мечтатели. В началото 3-ма след това 10, и така напред. И всъщност зад това е всеки един човек, който приеме идеята и се включи в нея. Това е прокт на всички българи...до приключването на проект 1 милион, след него това ще бъде проект на Цялото Човечество. В него отцъства разделението на расова, верска или друга основа. Всеки свободно може да се включи..по всяко време. Сега може да има създатели и радетели на идеята, но в цялостната си идея целта е да бъде изцяло независима система, която не би се влияела от допълнителна подкрепа.


- Какви дървета ще се засаждат?

Типичните за Българската природа. С по няколко думи за всяко от месторастенията по подходящи видове.
Желателно е да има грижи след първоначалното засаждане.

За втория проект ще пишем писма до всички университети на Планетата! Вероятно проект 7 милиарда да стартира и преди завършването на проект 1милион.
Включва много информация, но на кратко:
Описване схема на грижите през различните периоди на годината.

- Кой ще осигури толкова дървета- фиданки?

Като обща цифра 1 милион е много, но ако се разпределят по територията на България.. не звучи толкова много.
В разсадниците в страната има доста големи количества фиданки, от една до три и повече години. Една част ще се вземат от там. Ще си кандидатстваме с молба за безвъзмездно осигуряване. Ако там ударим на камък има няколко алтернативни плана.

1) Събират се жълъди и се засяват там, където идкаме да фиксираме бъдещото дърво. Това е един от най-приемливите варианти. Същото важи и за други подходящи за засаждане семена от други дървета. Този начин може да действа само на частни терени. Ако решим да го вършим на случайни места или държавни земи ще има вероятност дърветата да бъдат изсечени още в млада възраст.
/при този метод се изксва сертифициране от Лесовъд- ще се ползват лесовъди от регионалните лесничесйтва/

2) За да засяваме семена на държавна земя, която предварително сме помолили да ни предоставят ще е нужна следната процедура: Събираме семената. Записваме точните дървета, район или местност и ги носим за сертифициране при някой лесовъд от Най-близкото горско стопанство.
За целта трябвада се направи бланка към проекта и да се предостави на съответното горско стопанство.

3) Партизански метод: Сравнително ефикасен, но краткосрочен.
Списък на дърветата в България с издънково размножаване.

4) Фукуока метод- Кратко описание на метода и възможности за неговата реализация в реални условия ще намерите в интеренет.

- От къде дойде идеята?

Идеята дойде спонтанно, но беше продиктувана от няколко основни фактора:
' Огромното обезлесяване в тропичните гори
' Огромните пространства пустеещи земи с нулева използваемост
' Нуждата от реални активни действия на всеки един човек на нашата Планета. Всички виждаме последиците от човешката цивилизация.
' Показване на реален пример с действие на старото и младото поколение, което трябва да осъзнае своята отговорност пред природата
' даване на пример за децата. Бъдещето е в техни ръце, но ние все още управляваме колата към опасните пътища...
' Направихме 4 акции със засаждане на дървета и установихме, че това да даваш живот на дръвчета е невероятно вдъхновение и неподправено удоволствие. Бяхме заредени след всяка една акция. Така, че започнахме да мислим все по-мащабно.

- Партнирате ли си с някой?

Бихме искали да си партнираме с всички, стига да няма намесени пари, лобита и задкулисни интереси. Идета е кристално чиста и не бихме желали да се замърсява по никакъв начин.
Всеки, който участва, трябва да го направи доброволно а не от името на някаква организация. Знаем, че с това ще забавим изпълнението на крайнта цел, но това е проект на хората, в тяхната чиста човешка и духовна същина. Вероятно има организации, които биха спомогнали с десетки хиляди дътвета и това ще е прекрасна новина, доказваща, че добрите идеи се разпространяват във всички посоки и форми.

- Какво следва след проект 1 милион?

Проект 1 милион е проект на народа на България. Ако успеем да го осъществим ще докажем, че добруваме за нашата древна земя и ни пука за бъдещето и.
След проект 1 милион ще дадем идеята да се разпространява по цялата планета. Това ще е проект : Земя със 7 милиарда засадени дървета. За него ще помолим независими организации и университети, които ще трябва да спазят първичната идея: без финансова подкрепа и политически или други лобита. Това е проект за доброто, добтодетелите и добруването на човешката цивилизация към природата.

- Имате ли нещо общо със зелената партия или друга партия?

Зеленият отбор на България е изцяло доброволческа форма на организация. Ние съзряхме идеята и веднага я предоставихме на България и света. Зад нас няма нищо и никой, ние сме ентусиасти, и това е нашето вдъхновение и кураж.
Не случайно държим зад този проект да няма политически партии, организации, фирми и лобита. Искаме идеята да успее без това да носи девиденти на някой. Този път ще спечели природата и всички хора, които са участвали... и най-вече бъдещите поколения. За едно стандартно дърво е нужно между 50-100години за да съзре нормално. Надеждата ни е тези дървета да не се изсичат за дървесина, но това времето и бъдещето ще покаже.

- Приемате ли спонсорства?

Не, нямаме банкови сметки и не приемаме спонсорства. Ако някой иска да помогне, но няма физическа възможност може сам да осигури фиданки и да ни предостави информация за това. Но идеята на проекта е доброволческа. Така, че всеки случай ще се описва в архива на проекта, като различните бройки ще се допълват за съотсетните райони.

- Какви ПР акции подготвяте с цел реклама?

Не подготвяме никакви ПР акции. Ако някоя медия реши да даде гласност на цялостната идея вероятно това ще бъде в полза, но ние няма да правим усилия в тази насока. Разчитаме да се разчуе от уста на уста и от пример на пример. Кой знае, може да успеем, независимо от утвърдения песимизъм, с който се сблъскваме често.
Имаме и идея да де пуснат два видо клипа с информация за проекта. Единият вече присъства във Vbox7, Vimeo и youtube.

Видео клипове може да се видят тук:
http://vimeo.com/greenteambg
http://www.youtube.com/user/GreenTeamBG/featured

1 коментар:

Анонимен каза...

PREKRASNO <3 BOG DA VI BLAGOSLOVI!